STAFF Broker De Asigurare
×

Mesaj status

Locating you...

STAFF Broker De Asigurare

  • STAFF Broker De Asigurare

Bacau - STAFF Broker De Asigurare - ÎNfiinţAtă îNcă Din Anul 1995, Am DobâNdit In Timp O Experienţă Recunoscută şI Apreciată De ClienţI ImportanţISTAFF Broker Este O Firmă De Brokeraj îN AsigurăRi Corporate Si Retail De Referinţă Pe PiaţA Locală Si Regionala ÎNcă De La îNceput, Am Creat Parteneriate Cu ClienţIi NoşTri îN Scopul De A Construi şI Dezvolta SoluţIi Inovatoare îN Industriile îN Care ActivăM De Peste 20 De Ani

Orientarea CăTre Client Si Dorinta De Perfectionare Sunt Principalele Atribute Ale Succesului Nostru Echipă Competentă șI Pluridisciplinară, AlocăM Timp şI Resurse Pentru A Studia Noi Reglementari Si Norme Aplicabile, A Analiza PiaţA, A-I Asculta Pe ClienţIi NoşTri şI A Le îNţElege Businessul şI DirecţIile De Dezvoltare

Am Implementat Un Mod Diferit De A Oferi Servicii îN Domeniul Brokerajului In Asigurari Si Managementului Riscurilor șI Daunelor Astfel, Ne Preocupă Mereu GăSirea De SoluţIi Complete Pentru Identificarea, Reducerea Sau Eliminarea, Controlul şI Transferul Riscurilor Astfel, Avem Mereu GaranţIa Că Le FurnizăM Cu AdevăRat Cele Mai Bune SoluţIi In Orice Situatie Iar In Caz De Dauna, Clientul Nostru Se Bucura De Experienta Noastra Astfel Incat Prejudiciul Inregistrat Sa Fie Indemnizat Integral

STAFF Broker SRL Este Autorizată Să FuncţIoneze Ca Broker De Asigurare Fiind îNregistrat La Registrul Brokerilor De Asigurare Sub Nr RBK 027 / 10 04 2003 Această InformaţIe Se Poate Verifica ConsultâNd LISTA Brokerilor De AsigurăRi Din 23/09/2004 Publicată In Monitorul Oficial, Partea I Nr 868 Din 23/09/2004 șI/ Sau Registrul Intermediarilor, SecțIunea Brokeri De Asigurare, La Adresa WwwCsa-IscRo

Like: 
Average: 5 (1 vote)
Vasile Alecsandri 41,et.IV
Import: 
1